Vareopptelling, detaljert opptelling av et varelager i forbindelse med et regnskapsoppgjør. Etter regnskapsloven av 17. juli 1998 er utarbeiding av lister over varelager obligatorisk i forbindelse med årsoppgjør.