Varðlokka, magisk sang som utgjorde et sentralt element i seid. Ordets betydning må være «lokke frem hjelpeånder», og i dette ligger også seidsangens hovedfunksjon, nemlig å skape kontakt mellom magikeren og åndeverdenen.