Glatte vegger som omgir baner for ishockey, bandy, innebandy, landhockey m.m. for å holde ballen i spill; kan være høye eller lave og faste eller løse.