Vannpiplerke, fugleart i erlefamilien. Den ligner skjærpiplerke, og de to (samt myrpiplerke) var tidligere regnet som én art. Hekker på fuktige fjellsider og enger i Alpene, på øyer i Middelhavet, og fra Tyrkia til Sentral-Asia. Overvintrer blant annet ved vesteuropeiske kyster, meget fåtallig også i det sørligste Norge. Trolig på grunn av stor likhet med skjærpiplerke ble den ikke sikkert påtruffet i vårt land før 1997, men det er også mulig at den har begynt å opptre mer tallrik i disse nordlige områdene. Påtruffet 22 ganger i Norge per 2003.