Vannkapasitet, den mengde vann jorden kan holde på, regnet i prosent av tørrvekt. Viktigst er den kapillære vannkapasitet. Den varierer fra under 10 % hos grovkornet mineraljord til over 1000 % hos hvitmosetorv (torvstrø). Se jordvann.