Vann-nøtt, ettårig vannplante i kattehalefamilien, med findelte undervannsblad og ruteformede flyteblad som flyter på de oppblåste bladstilkene. Firetallsblomst og stor, spiselig steinfrukt med fire horn. Fossilfunn av frukter har vist at vann-nøtt i varmetiden etter istiden var utbredt over hele Sør-Sverige. Planten har nå sin nordgrense i Mellom-Europa.