Vanlig urteflue, insektart i familien blomsterfluer. Ensfarget, glinsende svart art med slank bakkropp og lengde på ca. 8 mm. De voksne sees i blomster som f.eks. hvitveis, løvetann, hestehov og bekkeblom. Den opptrer i en rekke ulike habitater som skog, hager og enger fra april til september, men er vanligst i mai og på sensommeren. Larvene lever av rotdeler på hundekjeks.