Vanlig kornbladbille, billeart i familien bladbiller (Chrysomelidae). Er 4–5 mm lang, har metallglinsende, blå dekkvinger, svart hode og gulrødt forbryst. De gule larvene samler opp sine egne ekskrementer på ryggen og ser ut som svarte, små snegler. Både voksne og larver gnager lange striper i blad av korn og gress. I Norge opptrer den som skadedyr på havre og bygg. De voksne billene overvintrer; det er én generasjon i året. Larvestadiene, som forårsaker den største skaden, finnes på plantene fra midt i juni til midt i juli. Kornbladbille er utbredt på Østlandet, Sørlandet og i Rogaland; lokale angrep hyppigst på sørlige deler av Østlandet.