Vanlig jordløper, billeart i familien løpebiller. Kroppen er mørk med et tydelig fiolett eller grønnaktig metallskjær langs kanten. Lengde 22–26 mm. Arten er utbredt i hele Sør-Norge nord til Trøndelag, men er en sen innvandrer, som mange steder har fortrengt den nært beslektede hageløperen, spesielt i bystrøk.