Vanlig båndfly, sommerfuglart i familien nattfly, Noctuidae. Vingespenn 46 til 60 mm. Arten flyr fra juli til august over hele landet. Larven lever på ulike urter og kan bl.a. angripe kål, salat og løk.