Vange er to parallelle føringer som bordet på en høvelmaskin beveger seg frem og tilbake på.