Valvasjon, vurdering, verdsettelse, myntvurdering, dels av fremmed mynt når den skal mottas eller utbetales av offentlige kasser, dels av landets egne mynter, når de tillegges en annen lovmessig verdi enn deres pålydende.