Valsebetong, en jordfuktig betong som pga. den tørre konsistensen krever høy energitilførsel ved komprimering. Den blir brukt i veibygging og internasjonalt har den siden 1980-årene blitt brukt i et stort antall gravitasjonsdammer (se dam).