Vale, eid eller flat strand som ligger under vann ved flo, men over ved fjære sjø.