Vakuuminndamping, fordamping av vann under vakuum, f.eks. ved oppkonsentrering av væsker (melk, fruktsafter m.m.). Inndampingen foregår da ved tilsvarende lav temperatur (se koking), så de organiske stoffene i væsken ikke skades.