Vaktarrest, populært kalt kakebu, militært refselsesmiddel som kan ilegges i inntil 20 dager for militær disiplinærforseelse. Utholdes ordinært i et militært arrestlokale, men kan under visse forhold utholdes i et fengsel. Vaktarrest kan ikke omsettes i fengsel.