Være i bet er det å ha vanskeligheter med å skaffe noe eller finne en utvei.