Vårsvineblom, ettårig planteart i kurvplantefamilien. 10–40 cm høy, med mykhåret stengel og buktfinnete blad. Kurvene har gullgule kantkroner. Eurasiatisk art som vokser spredt på kulturmark nord til Finnmark.