Vårsildfisket, siste del av sesongen av vintersildfisket etter norsk vårgytende sild. Se sild (fiske).