Vårrublom, ettårig planteart i korsblomstfamilien. 1–10 cm høy, med hvite blomster og korte, flattrykte skulper. Vårblomstrende, visner tidlig ned. Vanlig på tørre knauser på Østlandet, spredt langs kysten nordover til Trøndelag.