Vårmarihåndslekta, Orchis, tilhører orkidéfamilien og er den slekta som er utgangspunktet for det systematiske navnet på familien, Orchidaceae. Til denne slekta regnes nå 21 arter, kun én av dem, vårmarihånd, finnes i Norge.