Våpenfluer, insektfamilie i underordenen laverestående fluer, Bracycera. Ca. 1500 arter er kjent i verden, derav 27 fra Norge. De er små til middels store insekter, ofte med sterke, metallskinnende farger. Bakkroppen er ofte noen flattrykt. Larvene lever i vann, råtnende løv o.l.