Våpenamnestiet, amnesti som ble innført 1. september 2003 for å få personer som var i besittelse av ulovlige uregistrerte våpen til å levere dem inn til politiet; personer som kom til politiet kunne søke om å få beholde våpenet lovlig, selge det lovlig, få det plombert eller destruert. Formålet med amnestiet var å redusere antall ulovlige uregistrerte våpen og på den måten forebygge ulovlige handlinger og ulykker med våpen. Amnestiet varte til 31. august 2004; under amnestiet kom 35 724 ulovlige uregistrerte skytevåpen inn i lovlige former. Politiet mottok dessuten 21,9 tonn ammunisjon og sprengstoff.