Våde, i eldre rettsspråk brukt om ulykkelig hendelse, jfr. vådeskudd. Vådeverk var i gammel norsk rett betegnelse for skade som den handlende ikke hadde voldt med hensikt eller med vilje. Dette viser innflytelse fra kanonisk prosess.