Uviolglass er en glasstype som i motsetning til vanlig glass slipper gjennom ultrafiolette stråler med bølgelengder over ca. 250 nm. Benyttes til kvikksølvlamper og uviollamper for medisinsk bruk. Har den fordel fremfor kvartsglass at det ikke slipper gjennom mer kortbølget stråling fra kvikksølv, som i luft vil forårsake dannelse av giftig ozon.