Utviklingsboring, boring av produksjonsbrønn (produksjonsboring), i motsetning til leteboring. Se petroleum (boring).