Slitasje på brønnutstyr pga. sandholdig brønnfluid og/eller sterk turbulens. Se erosjon (petrol.).