Utuktig adferd var et juridisk begrep for visse seksuallovbrudd. Det ble i 2003 erstattet med SEKSUELT KRENKENDE ADFERD