Utrykningskjøring, kjøring med utrykningskjøretøy hvor det er tillatt å fravike en del av trafikkbestemmelsene når det er nødvendig eller til vesentlig lette i tjenesten. Utrykningskjøretøy er politiets og brannvesenets tjenestekjøretøy, ambulanser og andre kjøretøy som er særskilt godkjent som utrykningskjøretøy. Ved kjøring mot rødt trafikksignal skal fører av utrykningskjøretøy sette ned farten så mye at det kan stanse straks for mulig kryssende og møtende trafikant. Utrykningskjøring må bare foretas for å redde liv eller begrense skadevirkninger på person eller betydelige materielle verdier. Trafikant plikter å gi fri vei og om nødvendig stanse for utrykningskjøretøy med blinkende blått lys.