Liten bom (stang, arm) som rigges ut fra skrog eller stående rigg for å gi feste eller visning for et tau el.l. (f.eks. saling). En utriggerkano er en (seil)kano som støttes mot krenging ved hjelp av et «biskrog» montert på lange utriggere.