Utrederkvarter, jordeiendom som mot godtgjørelse til eieren (utrederen) var pålagt å holde tjenestehest til bruk under militære øvelser og i krig. Ordningen ble opphevet 1984.