Utmurt bindingsverk, eldre veggtype hvor feltene i et bindingsverk mellom stendere, losholter og vindavstivere er fylt ut med murverk av teglstein.