Alminnelig betegnelse for utdeling i et bo: En arving får utlagt kontanter eller andre eiendeler (naturalutlegg) i et dødsbo, en kreditor får utlegg i form av dividende av sin fordring i et konkursbo.