Utkragning, i byggefaget en fremskyting av bærende deler i forhold til søyler eller vegger nedenunder. I middelalderens byhus ble utkragning mot gaten ofte gjennomført for hver etasje, for å vinne inn gulvareal.