Utilé, løvtre i familien Meliaceae fra Vest-Afrika, også kalt sipo. Kjerneveden er rødbrun, densiteten ved 15 % trefuktighet er ca. 0,63 g/cm3. Utilé er roligere, mindre sprø og hardere enn sapelli, og er ofte foretrukket fremfor denne der fuktighetsforholdene varierer. Anvendes særlig som dekkfinér, og dessuten i forbindelse med utstyr og innredning i båt- og skipsbygging, samt til dreiing og intarsia.