Utettet stål er stål som størkner under gassutvikling og derfor inneholder porer, i motsetning til tettet stål.