Konsesjon for kraftutveksling med utlandet , tildeles av OED med hjemmel i energiloven § 4-2. Konsesjon kan tildeles for enkeltforbindelser som NorNed-kabelen eller for flere forbindelser under ett, som den konsesjonen Statnett har fått for elspot-handel med de andre nordiske land for handel over Nord Pool.