Urtefluer, insektslekt i familien blomsterfluer. Vår største blomsterflueslekt med ca. 30 norske arter. De fleste er ensfarget, skinnende svarte og sees i blomster o.a. i mange slags habitater. Lengde 5–12 mm. Larvene lever av plantemateriale som sopp, i stengler, røtter, blomster eller blad av urter, men de er skadedyr på jordbruksvekster. Alle er knyttet til den nordlige halvkule. De fleste finnes i frodig undervegetasjon i fuktig løvskog.