Lett, dekorativ gjenstand opphengt i tråd eller på stativ over ovner, i vinduer el.l., der luftstrømmer setter den i bevegelse. Kan være laget av strå, papir, metallfolie o.l. Se også mobil.