Urnemarkskultur, fellesbetegnelse for flere ulike kulturgrupper i Mellom-Europa fra perioden 1300–700 f.Kr. som har som fellestrekk at branngravskikken er enerådende. Ca. 1300 f.Kr. ble skikken å begrave de døde ubrent fortrengt av skikken å kremere dem. I Norden markerer dette også overgangen mellom eldre og yngre bronsealder. Samtidig med disse endringene i gravskikken skjedde det også flere endringer i den materielle kultur, f.eks. i smykkeformer og i våpen.