Urinstein, lidelse som hos husdyr er vanligst hos storfe, sau og hund. Hos storfe og sau gir urinstein særlig utslag hos hanndyr, med tilstopping av urinrøret. Krever ofte operasjon. Hos hund er blærestein den hyppigste form og medfører ofte blæreinfeksjon, blodig urin og besvær med urineringen. Krever behandling av veterinær.