Upas, giftig melkesaft fra særlig to øst-asiatiske trearter: Melkesaften fra upastreet, Antiaris toxicaria, kalles ofte upas antiar og inneholder det giftige stoffet antiarin. Opptatt i blodet virker antiarin som en meget kraftig hjertegift, og benyttes i bl.a. pilegift fra Borneo. Melkesaften fra trearten Strychnos tieute kalles upas tieuté, inneholder stryknin og blir brukt på tilsvarende måte.