Up-to-date, oppdatert, moderne, som har de siste forbedringer; som har kjennskap til siste nytt (er oppdatert) på et område.