ungdomsrett

Ungdomsrett, eller lovfestet rett for ungdom til tre års videregående opplæring, er hjemlet i opplæringsloven.

Eleven må bruke retten i løpet av en sammenhengende periode på fem år dersom hele opplæringen skjer i skole, og innen seks år dersom hele eller deler av opplæringen skjer i lærebedrift. Ungdomsretten må brukes innen utgangen av det året eleven fyller 24 år, og den gjelder i det fylket der eleven er bostedsregistrert ved søknadsfristens utløp.

Hovedreglene for inntak til videregående opplæring finnes i forskrift til opplæringsloven. Fylkeskommunene har også egne inntaksregler. En elev som søker vg1, skal oppgi tre alternative utdanningsprogrammer i prioritert rekkefølge. Eleven har rett til plass på ett av disse, men ikke rett til plass ved en bestemt skole. Elever som har gjennomgått vg1, har rett til to års videregående opplæring innen et programområde som bygger på utdanningsprogrammet som de har valgt.

Finner en elev ut at opplæringsløpet som er valgt, ikke passer, kan han/hun gjøre ett omvalg og få ett ekstra opplæringsår. Omvalg innebærer at eleven velger et annet utdanningsprogram eller programområde enn det han/hun har startet på. En elev må ha ungdomsrett for å ha rett til omvalg.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg