ungdomsarbeid

Artikkelstart

Ungdomsarbeid er arbeid som utføres av personer mellom 15 og 18 år. Om arbeid som utføres av noen under 15 år, se barnearbeid. Bestemmelser om arbeid av barn og ungdom under 18 år er først og fremst gitt i arbeidsmiljølovens kapittel 11. Personer under 18 år må ikke nyttes til arbeid som kan være til skade for deres sikkerhet, helse, utvikling eller skolegang (lovens § 11-1 (3)).

Arbeidstid

Både for barn og ungdom gjelder det at arbeidstiden skal legges slik at den ikke hindrer deres skolegang, eller hindrer dem i å dra nytte av undervisningen (§ 11-2 (1)). Videre gjelder særskilte arbeidstidsbestemmelser for personer mellom 15 og 18 år. Den alminnelige arbeidstiden må ikke overstige åtte timer i døgnet og 40 timer i uken. Ved tilsetting hos flere arbeidsgivere skal arbeidstiden beregnes samlet, slik at hver arbeidsgiver må skaffe seg kjennskap til arbeidstiden hos eventuelle andre arbeidsgivere.

Adgangen til å pålegge ungdom nattarbeid, er begrenset. Skolepliktig ungdom skal ha en arbeidsfri periode mellom klokken 20 og klokken 06, mens ikke skolepliktig ungdom skal ha en arbeidsfri periode mellom klokken 23 og klokken 06 (§ 11-3). For ungdom som ikke går på skole, gjelder noen unntak fra forbudet mot nattarbeid.

Risikobegrensning

Det følger av forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, som er gitt med hjemmel i arbeidsmiljøloven, at når personer under 18 år skal nyttes i arbeidet, skal arbeidsgiveren foreta en vurdering av den risikoen de utsettes for. Arbeidsgiveren skal iverksette tiltak for å ivareta sikkerhet, helse og utvikling for personer under 18 år. Det skal tas særlig hensyn til deres manglende arbeidserfaring, at de ikke er oppmerksomme på risiko, eller at de ennå ikke er fullt utviklet. Disse reglene står i forskriftens § 12-1. Ungdom skal heller ikke utføre arbeid som innebærer særlig risiko for helseskade (forskriftens § 12-6).

Hvile og fritid

Ikke skolepliktig ungdom skal ha en sammenhengende hvileperiode på minst tolv timer i døgnet. Personer under 18 år skal ha en sammenhengende ukentlig fritid på minst 48 timer, som såvidt mulig skal legges til søndag eller helligdag.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg