Undulator, tidligere brukt mottagerapparat for telegrafi som gjengir morsetegnene som slangeskrift.