Understemme, den dypeste stemme i en flerstemmig komposisjon.