Undergrunns-, om film, musikk, litteratur og bildende kunst som betegner noe nytt og ofte eksperimentelt, og som ikke sendes ut gjennom de vanlige medier.