Ulvefisk, benfiskart i ålekvabbefamilien. Den største av de nordatlantiske ålebrosmene, opptil 75 cm lang. En langstrakt art med én lang rygg- og gattfinne sammenhengende med halefinnen. Ryggen er mørk brun, buken gulbrun. Kroppen har 5–8 lyse tverrstriper. Den er vanlig i Varangerfjorden og sørover mot Troms på 100–400 m dyp; i Norskehavet og ved Island til Sør-Grønland og Newfoundland.