Ultraisme, litterær avantgarde-bevegelse i Spania 1918–23. Som protest mot modernista-bevegelsen ville ultraismens tilhengere fornye lyrikken ved å gjeninnføre metaforen og den overraskende ordsammenstillingen som primære dikteriske virkemidler. De avviste det anekdotiske og dekorative, og søkte å befri seg fra syntaksens og logikkens lover. Blant tilhengerne regnes Gerardo Diego, Guillermo de Torre, Pedro Garfias og Juan Larrea. Retningen vant også innpass i flere spanskamerikanske land, særlig Argentina, med forfattere som Jorge Luis Borges og Norah Lange. Størst betydning har bevegelsen hatt som banebryter for den såkalte 1927-generasjonen (se Spania (litteratur)).